You are reading a single comment by @ChristianW and its replies. Click here to read the full conversation.
 • Another issue:
  If I keep my storage file in flash and try to upload new code (minified + direct to flash), it gives me this:

  No errors. Minified 23072 bytes to 14425 bytes.
  >
   ____         _
  | __|___ ___ ___ _ _|_|___ ___
  | __|_ -| . | _| | | |  | . |
  |____|___| _|_| |___|_|_|_|___|
       |_| espruino.com
   2v09 (c) 2021 G.Williams
  Espruino is Open Source. Our work is supported
  only by sales of official boards and donations:
  http://espruino.com/Donate
  >fficial boards and donations:
  http://espruino.comds and do$>DgGAMABgAOD4AAAwwEgBgAwAkBhgAAYACAAg­APAIAIAYAAAEGCFBEgkQUIMEAAH/yAJAEAAYADAA­YADAAYAAQBIAn/wAAGAMAYADAAYAAAAIAEACABAA­gAQAIAAQAEAAAADAKQFICkA+AAD/gIQEICEA8AAA­PAIQEICEAkAAAPAIQEICEP+AAAPAKQFICkA0AAAQ­A/wkASAIAAAAPAISEJCEh/gAD/gIAEACAA+AAAQB­PwAAABAAggSfwAA/4AQAYASAQgAAgAf8AAA/AQAI­AD4CABAAfAAAPwEACABAAfAAAHgEICEBCAeAAAP+­EICEBCAeAAAHgEICEBCA/4AAPwCACABAAQAAAEQF­ICkBKAiAAAIAfwCEBCABAAAPgAIAEACA/AAAMABg­AMAYAwAAAPAAYAYAwAGABgPAAACEAkAMAJAIQAAD­5ACQBIAkP8AACEBGAlAUgMQAAAgAQD3iAJAEAAf/­AAEASAI94BAAgAAAIAIAEADAAgAQAQAAAFAHwFUC­qBBARAAAACAOAAAAQQI/4kASAAAADgAAA4AAAEAA­ABAAAAQAAEACAH/AgAQAAAFACgH/AoAUAAAEAEAE­ABAAQAAAGMAYAwBjAAAAwAADEKRDIiiQRIEYAAAI­AKAIgAAH4ECCBA/AkQSIIEAACDFChiRSIKEGCAAD­AAQAAAEAMAAADAAQAwAEAAABADAAQAwAAAAQAcAf­AHABAAAAQAIAEACABAAAAQAIAEACABAAgAQAAAgA­gAIAIAAACAB4AgAAAPAGADwAAAEQlIKkJKAiAAAI­gCgAgAAAeAQgIQDwCkBSAaAAAIQkYKUJSAxAAAYA­CAQgAOEIAIAYAAAL8AAAeAQgf4EIBIAAATA+gkQS­IAEAABBAfAIgEQCIB8BBAAAwAEgBQAeAUASAwAAA­ffAADCCYhKQjIIYAAEAAABAAAAH4ECCZBSgpQQIH­4AAAQBUAqAPAAAAQAUAVAFAEQAAAQAIAEADwAAH4­ECC9BU",1024);
  

  The only way to get new code flashed is removing the storage file first it seems.

  >require('Storage').getFree()
  =12116
  >require('Storage').list()
  =[
   "laps",
   ".bootcde"
   ]
  
About

Avatar for ChristianW @ChristianW started